28 august 2010

jocul ielelor

27 august 2010

Lulu

24 august 2010

jocul cu mărgelele de sticlă


20 august 2010

ghici(toare)


Pălărie-ntr-un picior, ghici, ciupercă, ce-i?

15 august 2010

blesteme

Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
Smulge, Doamne, măsele acestor pui de lei!
Să se risipească întocmai ca nişte ape care se scurg!
Săgeţile, pe care le-aruncă ei, să fie nişte săgeţi tocite!
Să piară, ca un melc, care se topeşte umblând;
să nu vadă soarele, ca stârpitura unei femei!
Psalmul 58:6-8

Să li se prefacă masa într-o cursă,
şi liniştea într-un laţ!
Să li se întunece ochii, şi să nu mai vadă,
şi clatină-le mereu coapsele!
Varsă-Ţi mânia peste ei,
şi să-i atingă urgia Ta aprinsă!
Pustie să le rămână locuinţa,
şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor,
şi să n-aibă parte de îndurarea Ta!
Să fie şterşi din cartea vieţii,
şi să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!
Psalmul 69:22-25, 27-28

Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf,
ca paiul luat de vânt,
ca focul care arde pădurea,
şi ca flacara, care aprinde munţii!
Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta,
şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
Acopere-le faţa de ruşine,
ca să caute Numele Tău, Doamne!
Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie,
să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
Psalmul 83:13-17

Când va fi judecat, să fie găsit vinovat,
şi rugăciunea lui să treacă drept un păcat!
Puţine să-i fie zilele la număr,
şi slujba să i-o ia altul!
Să-i rămână copiii orfani,
şi nevasta-sa văduvă!
Copiii lui să umble fără niciun căpătâi şi să cerşească,
să-şi caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!
Cel ce l-a împrumutat, să-i pună mâna pe tot ce are,
şi străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!
Nimeni să nu mai ţină la el,
şi nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!
Urmaşii lui să fie nimiciţi,
şi să li se stingă numele în neamul următor!
Nelegiuirea părinţilor să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului,
şi să nu se şteargă păcatul mamei lui!
Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor,
ca să le şteargă pomenirea de pe pământ,
pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare,
pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe cel lipsit,
până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită!
Îi plăcea blestemul: să cadă asupra lui!
Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!
Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui,
îi pătrunde ca apa înlăuntrul lui,
ca undelemnul în oase!
De aceea, să-i slujească de veşmânt ca să se acopere,
de încingătoare cu care să fie totdeauna încins!

Psalmul 109:7-19
Să se umple de ruşine şi să dea înapoi,
toţi cei ce urăsc Sionul!
Să fie ca iarba de pe acoperişuri,
care se usucă înainte să fie smulsă!
Psalmul 129:5-6

10 august 2010

lovely Loys


Mă bucur în fiecare minut de gingăşia şi frumuseţea ei. Orele petrecute cu Loys cimentează tot mai mult legătura dintre noi două. Am învăţat că lângă ea nu pot fi tristă, lângă ea nu pot spune “nu” jocului şi veseliei. E o minune de copil. E o adevărată terapie împotriva tristeţii.