4 iunie 2018

binecuvântare Matei Ștefan

Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: "Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:
Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!
Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta."
Numeri 6:23-27

Niciun comentariu: